https://www.douffetheuts-letselschade.nl/
 

Letselschade specialisten in Limburg

Ontdek wie wij zijn

 

Douffet Heuts Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje! Douffet Heuts Letselschade heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het behartigen van de belangen van slachtoffers in letselschadezaken.

Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of een ander ongeval vindt altijd onverwacht plaats. Of u wordt slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Wanneer er sprake is van letsel, kan zo’n gebeurtenis grote gevolgen hebben voor diegene die het overkomt. Een slachtoffer ervaart persoonlijk leed, maar ook de financiële schade op diverse gebieden maakt een diepe impact.

Ontdek wie wij zijn

2019071013434772

Vormen van letselschade
Wat valt onder letselschade?

De schade die een slachtoffer lijdt na een ongeval bestaat uit twee onderdelen. Er is materiële schade, zoals verlies van inkomsten, de eigen bijdrage ziektekostenverzekering, extra reiskosten, het inhuren van een poetshulp. De materiële schade voelt een slachtoffer daadwerkelijk in zijn beurs.

Er is ook immateriële schade vanwege pijn en verdriet als gevolg van het letsel. 

Als de schadeveroorzaker aansprakelijk is, is hij verplicht de materiële en immateriële schade te vergoeden. Veelal is de aansprakelijke partij verzekerd, waardoor het slachtoffer schadevergoeding en smartengeld kan vorderen van een verzekeringsmaatschappij.

Werkwijze

Ons kantoor biedt een gratis eerste gesprek aan. In deze intake van maximaal een uur maakt u kennis met een van onze letselschadespecialisten. U bespreekt samen uw zaak. De letselschadeadvocaat legt uit wat u kunt verwachten in uw zaak en wat de verwachte kosten zijn. De gesprekken vinden plaats op ons kantoor. Bent u mindervalide of is de reisafstand voor u te groot, dan kan de letselschadeadvocaat u ook thuis bezoeken.

1. Eerste advies letselschade

Alleen als een ander aansprakelijk is, kan de schade worden verhaald te zijn. Wij willen daarom eerst een inschatting maken van de juridische haalbaarheid. Voor een vrijblijvende beoordeling van uw situatie, kunt u ons bellen op +31 (0) 85 130 91 74, een e-mail sturen naar letsel@douffetheuts-letselschade.nl of het contactformulier invullen.

2. Thuisbezoek letselschade-expert

Als wij beoordelen dat wij schadevergoeding te voor u kunnen claimen, dan nemen wij uw zaak kosteloos aan. Om het dossier goed op te starten dienen wij op de hoogte te zijn van alle relevante omstandigheden omtrent het ongeval, uw letsel en uw schade en komen wij bij u langs. Zie voor onze werkwijze deze pagina.

3. Aansprakelijke partij aanschrijven

Op basis van de beschikbare gegevens sturen wij de aansprakelijke partij een aansprakelijkstelling. Wij maken voor u dan aanspraak op vergoeding voor alle letselschade die u als gevolg van het ongeval lijdt. Wij vragen daarbij meteen om een voorschot op de schadevergoeding, zodat u geen finnanciële problemen krijgt.

4. Opvragen (medische) informatie

Uw claim moet wel worden onderbouw met bewijsstukken. Hieruit moet uw letsel en uw schade blijken. Wij vragen daarom informatie op bij uw medische behandelaars, natuurlijk alleen als u daarvoor toestemming geeft. Bonnen, facturen en loonstroken zijn ook belangrijk. Bewaar deze dus goed.

5. Letselschade berekenen / schadevergoeding claimen

Als de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, dan maken wij een berekening van uw letselschade. Het is de basis van de schadeclaim. Dit wordt gedurende de looptijd van de zaak steeds geactualiseerd en opnieuw ingediend, waarbij we steeds verzoeken om een tussentijds voorschot om het financiële verschil te compenseren.

6. Afwikkeling letselschade

Op enig moment kan uw dossier worden gesloten. Dat kan zijn wanneer u bent genezen of wanneer duidelijk is wat de gevolgen zijn voor u op de lange termijn. Dan kan worden onderhandeld over de slotuitkering. Uw letselschade kan dus worden afgewikkeld. Bij de slotuitkering wordt, als dit niet al eerder is becijferd, ook het smartengeld vastgesteld. Het afwikkelingsvoorstel gaat pas naar de aansprakelijke partij als u ermee instemt.

Enkele tips
Help ons om u snel en adequaat bij te kunnen staan! Bereidt u daarom voor op het gesprek.
 1. Hou de relevante stukken bij de hand. Beter nog: stuur deze op voorhand aan de letselschadeadvocaat.
 2. Soms zijn er heel veel stukken beschikbaar en kunnen onze letselschadeadvocaten niet alles doornemen. Geef dan vooraf aan welke stukken u hebt en spreek af wat u alvast opstuurt.
 3. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
 4. Wees op tijd op de afspraak.
 5. Annuleer minimaal één dag van tevoren. Wij respecteren uw agenda, als u de onze ook respecteert.
 6. Vraagt u een gesprek voor een second opinion? Verwacht dan niet dat de letselschadeadvocaat u tijdens het gesprek al een uitgebreide second opinion kan geven. Dan is er meestal al veel papierwerk. Als u zich goed hebt voorbereid, kunnen er wel adviespunten worden gegeven. U kunt dan besluiten of u volledig overstapt voor een uitgebreidere second opinion en verdere afwikkeling van uw zaak.
Wat kunt u daarna verwachten?

Wanneer u uw letselschadezaak door een van onze letselschadeadvocaten laat afwikkelen, dan kunt u het volgende verwachten:

 1. Er wordt een intakeformulier ingevuld met uw persoonsgegevens, een korte omschrijving van de zaak en de financiële afspraken. U krijgt deze met een exemplaar van onze algemene voorwaarden in kopie.
 2. U ontvangt informatie over het letselschadetraject als naslagwerk.
 3. U ontvangt een opdrachtbevestiging met een plan van aanpak en de gemaakte afspraken.
 4. U ontvangt een aantal machtigingen die u moet ondertekenen, waaronder een medische machtiging. Uw letselschadeadvocaat gaat aan de slag met uw zaak. U wordt ontzorgd.
 5. U wordt bij iedere stap geïnformeerd en wordt er met u overlegd. Samen proberen we te zorgen voor een afwikkeling naar tevredenheid.

Letselschade nieuws

hof-werkgever-aansprakelijk-voor-letselschade-door-meeliften-op-vorkheftruck
Het hof in Den Bosch heeft op 2 april 2019 een werkgever aansprakelijk geacht voor een bedrijfsongeval met een vorkheftruck. In deze zaak liep een werknemer letsel op, doordat hij op de vork van een stapvoets rijdende vorkheftruck is gesprongen en daarop is meegelift.
slapend-rijk-althans-bijna
Een rechtsbijstandsverlener te Den Bosch sluit een overeenkomst van opdracht met een letselschadeslachtoffer. De rechtsbijstandsverlener rekent uurtarief van € 300,-- (!) exclusief 6% kantoorkosten, verschotten en BTW, te declareren aan de aansprakelijke verzekeraar. Dat is echter niet alles. Er wordt afgesproken dat over het behaalde resultaat een succes fee van 25% in rekening wordt gebracht bij het slachtoffer.
wijziging-eigen-bijdrage-en-het-einde-van-afkoop-regresrecht-wmo
Er treden een tweetal wijzigingen in per 1 januari 2019 op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Een wijziging heeft direct gevolg voor letselschadeslachtoffers, de andere wijziging kan indirect van invloed zijn.